Antje van de Statie

Omschrijving

Een restaurant waar gasten op een uiterst gastvrije manier worden bediend, volgens het gedachtengoed van Maria Hubertina Hendrix.

Locatie